Alle foto’s op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de respectievelijke auteurs is het verboden foto’s of gedeelten van foto’s te kopiëren of te gebruiken.

foto: Nick Hannes, Saint-Tropez FR

 foto: Nick Hannes, Aralsk, Kazachstan, 2007

Voor de banners bij de verschillende pagina’s op deze website maakten we gebruik van beeldmateriaal van Bernard Castelein (Programma), Veronika Pot & Nick Hannes (Gastfotografen), laureaten FotoForum Talent 2018 (Fotowedstrijd), Laura Van Severen (Praktisch), Ronny Janssens (Contact) en laureaten FotoForum Talent 2016 (onder Onze visie).

Beeldmateriaal voor redactionele doeleinden aangaande FotoForum Brasschaat kan opgevraagd worden via info@comtext.be

Citeren uit tekstmateriaal kan mits bronvermelding (© FotoForum Brasschaat) .