Alle foto’s op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de respectievelijke auteurs is het verboden foto’s of gedeelten van foto’s te kopiëren of te gebruiken.

  foto: Veronika Pot

 foto: Nick Hannes, Aralsk, Kazachstan, 2007

Voor de banners bij de verschillende pagina’s op deze website maakten we gebruik van beeldmateriaal van Bernard Castelein (Programma), Veronika Pot & Nick Hannes (Gastfotografen), laureaten FotoForum Talent 2016 (Fotowedstrijd), Laura Van Severen (Praktisch) en Ronny Janssens (Contact).

Beeldmateriaal voor redactionele doeleinden aangaande FotoForum Brasschaat kan opgevraagd worden via info@comtext.be

Citeren uit tekstmateriaal kan mits bronvermelding (© FotoForum Brasschaat) .